WAT Bijeenkomsten Het Christelijk Sociaal en Bijbels gedachtengoed vormt daarbij de grondslag voor het denken en handelen
WIE Senioren
WAAR Zorgcentrum Rustoord Rustoordlaan 1
WANNEER 3e Donderdag van de maand 14:45 uur
ORGANISATIE P.C.O.B.
contact Marius Nieuwenhuis
0252 414 115 m.nieuwenhuis@kliksafe.nl
WEBSITE www.pcob.nl/uw-afdeling/lisse/pcob-afd-lisse