WAT Bezoek aan huis
WIE Gehandicapten Lichamelijk beperkten, die daardoor mogelijk vereenzamen
WAAR aan huis
WANNEER op verzoek / eigen initiatief
ORGANISATIE De Zonnebloem, afdeling Lisse
contact Joke de Graaf
0252 860 408 joke.j.degraaf@gmail.com
WEBSITE www.zonnebloem.nl/lisse