Organisatie   De Bibliotheek Lisse
Contact naam Willemien Free
  telefoon 071 515 0587
  email wfree@bibliotheekbollenstreek.nl
  website http://voorleesexpress.nl/locatie/bollenstreek
Vacature   Coördinatoren en voorlezers
Plaats   Lisse
Geen kind zonder voorlezen!
De Voorleesexpress zoekt vrijwilligers om bij gezinnen voor te lezen of om het geheel te coördineren. Deze kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken voor hun taalontwikkeling en deze gezinnen kunnen dit niet zelf organiseren.
Word coördinator
Functie

Coördinatoren begeleiden gedurende een voorleesseizoen doorgaans vijf gezinnen en de daarbij behorende voorlezers. Dankzij de coördinatoren ontvangen voorlezers een intensieve begeleiding en weet de projectleiding hoe het project verloopt. Voor dit team van voorlezers organiseer je gedurende het seizoen drie bijeenkomsten, waarin je hen de gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en je ze informatie geeft. Ook ga je de eerste keer dat een voorlezer gaat voorlezen mee. Je stelt met de ouders doelen op en samen met de voorlezer kijk je hoe het voorlezen het beste vorm kan krijgen. Halverwege het project ga je nog een keer mee om te kijken hoe het gaat. De laatste keer ga je mee om het project af te sluiten.
Word voorlezer
Functie

Voorlezers van de VoorleesExpress gaan bij ‘hun’ voorleesgezin 20 weken lang thuis voorlezen. Zij geven het project in de praktijk vorm, bouwen een band op met de gezinnen en brengen het enthousiasme voor voorlezen. Zij proberen de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het voorlezen.