WAT Roeien
WIE Jongeren – Volwassenen – Senioren
WAAR Roeivereniging Iris Ruishornlaan 23
WANNEER Volwassenen: Woens-, Vrij-, Zaterdag 09:00 uur
Jongeren: Zondag 09:30 uur
ORGANISATIE Roeivereniging Iris
contact 06 8377 8160 info.rv.iris@gmail.com
WEBSITE www.rv-iris.nl